O NAS

Działalność ŚDS- zgodnie z rozporządzeniem wojewody- została zawieszona do 05.07.2020 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną na Śląsku. Prosimy o kontakt drogą e-mailową: sdsprzystan@op.pl lub kontakt@sds.katowice.pl . Zapraszamy również do naszej zakładki Aktualności, gdzie dzielimy się twórczością naszych podopiecznych.

Stowarzyszenie "Przystań" zaprasza do Środowiskowego Domu Samopomocy osoby cierpiące ze względu na niepełnosprawność psychiczną, a chcące odzyskać swoją dawną sprawność i aktywność życiową.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzimy rehabilitację psychospołeczną i oferujemy szeroką gamę zajęć terapeutycznych oraz klubowych. Proponujemy psychoterapię, różnorodne treningi umiejętności społecznych, warsztaty i zajęcia sportowe.

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy spotyka się grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie, a także raz w tygodniu odbywa się spotkanie klubu uczestnika ośrodka.

Uczestnicy w ciągu dnia mają możliwość spożycia na terenie ośrodka ciepłego posiłku. Organizujemy również liczne dodatkowe atrakcje np. wyjścia do teatru, wyjazdy na wycieczki jedno-dniowe, a raz w roku wyjazdy na obóz turystyczno-terapeutyczny, spotkania integracyjne z innymi ośrodkami, latem spotkania przy grillu.

Od lipca 2011 r. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest dofinansowana przez Miasto Katowice.Naszym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom chorym psychicznie i ich rodzinom oraz praca na rzecz szeroko pojętej higieny zdrowia psychicznego.