O NAS

W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim naszym obecnym i byłym uczestnikom, ich rodzinom, naszym przyjaciołom, osobom z którymi na co dzień współpracujemy pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, pogody ducha, radości z małych rzeczy, chwil przepełnionych ciepłem i bliskością, realizacji planów, gotowości do zmian, ale też momentów odpoczynku i refleksji. Z nadzieją na lepsze czasy- Zespół ŚDS

Stowarzyszenie "Przystań" zaprasza do Środowiskowego Domu Samopomocy osoby cierpiące ze względu na niepełnosprawność psychiczną, a chcące odzyskać swoją dawną sprawność i aktywność życiową.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzimy rehabilitację psychospołeczną i oferujemy szeroką gamę zajęć terapeutycznych oraz klubowych. Proponujemy psychoterapię, różnorodne treningi umiejętności społecznych, warsztaty i zajęcia sportowe.

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy spotyka się grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie, a także raz w tygodniu odbywa się spotkanie klubu uczestnika ośrodka.

Uczestnicy w ciągu dnia mają możliwość spożycia na terenie ośrodka ciepłego posiłku. Organizujemy również liczne dodatkowe atrakcje np. wyjścia do teatru, wyjazdy na wycieczki jedno-dniowe, a raz w roku wyjazdy na obóz turystyczno-terapeutyczny, spotkania integracyjne z innymi ośrodkami, latem spotkania przy grillu.

Od lipca 2011 r. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest dofinansowana przez Miasto Katowice.Naszym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom chorym psychicznie i ich rodzinom oraz praca na rzecz szeroko pojętej higieny zdrowia psychicznego.