TERAPIE

Terapia umiejętności społecznych

- trening kulinarny,
- trening asertywności,
- trening budżetowy,
- trening praktyczny,
- gospodarowanie czasem.

Psychoterapia

- psychoterapia grupowa,
- psychoterapia indywidualna.

Praca z ciałem

- ćwiczenia w sali gimnastycznej,
- ćwiczenia w siłowni,
- relaks,
- basen.

Zajęcia edukacyjno rozwojowe

- warsztaty sztuka życia,
- warsztaty plastyczne,
- psychoedukacja,
- trening poznawczy.

Aktywizacja zawodowa

- zajęcia aktywizujące zawodowo.